Význam jmen

3. březen 2008 | 00.01 |
Jak se jmenuješ? Anna, Adéla, Alice... Najdi si své jméno a zjisti jaká jsi a jakou máš povahu.

Ženská jména


ADÉLA bytost ušlechtilá, vznešených způsobů ( germánské )

AGÁTA dobrá, laskavá ( řecké )

ALBINA bělavá ( latinské )

ALENA světlo, pochodeň ( hebrejské )

ALICE bytost ušlechtilá, vznešených způsobů ( francouzské )

ALŽBĚTA Bohu zasvěcená ( hebrejské )

AMÁLIE pracovitá ( české )

ANASTAZIE vzkříšení, zmrtvýchvstání ( řecké )

ANDĚLA posel Boží (nebeský)"

ANDREA odvážná, statná ( řecké )

ANETA milostná, milostiplná ( hebrejské )

ANEŽKA čistá, neposkvrněná, ctnostná ( řecké )

ANITA milostná

ANNA milostná, milostiplná, líbezná, milá ( hebrejské )

ARANKA zlatá, zlatuška

ASTRID Bohem milovaná, božská jezdkyně

BABETA Bohu zasvěcená

BARBORA (žena) cizinka; brepta, barbarka

BEATRICE přinášející štěstí, oblažující

BEDŘIŠKA mírumilovná vládkyně

BĚLA bílá, čistá

BLANKA bílá, běloskvoucí

BLAŽENA blažená

BOHDANA dar Boží, daná Bohem

BOHUSLAVA Bohu budiž sláva

BOŽENA Bohem obdařená, blahoslavená

CECILIE krátkozraká, slepá

DAGMAR, DAGMARA slavný den

DANA soudkyně

DANIELA Bůh je můj soudce

DENISA bůh vína, božské dítě

DIANA božská

DOBROMILA milující dobro, komu je dobro milé

DRAHOMÍRA komu je drahý mír

EDITA bohatá, šťastná válka (boj)"

ELENA světlo, pochodeň

ELIŠKA můj Bůh je přísaha

EMA velká, všeobsáhlá; pečovatelka

EMANUELA Bůh s námi

ERIKA ctihodná, všemocná vládkyně

ERNA čestná bojovnice

EVA životodárná, matka života'

GABRIELA Bůh je silný

GALINA klid, mír

GERTRUDA silná v kopí

GITA perla, silná

HANA milostiplná, milostná, líbezná, něžná

HEDA vítězící v boji

HEDVIKA vítězící v boji

HELENA světlo, pochodeň

HELGA svatá, zdravá, šťastná

ILONA pochodeň, světlo

IRENA mírumilovná

IVA Bůh je milostivý

IVANA Bůh je milostivý

IVETA tisový luk; židovka

IVONA tisový luk

IZABELA Bůh je má přísaha

JANA Bůh je milostivý; milostivý dar Boží

JARMILA milující bujnost, sílu; jaro

JAROSLAVA slavná silou, bujností; slavící jaro

JINDRA paní, vládkyně domu

JIŘINA od Jiří - "zemědělec, rolník

JITKA židovka, žena z Judeje

JUDITA židovka, žena z Judeje

JULIE božská; zářící, mladá

KAMILA urozená mladá obětní služebnice, chrámová služka

KATEŘINA čistá, cudná; mravná

KLÁRA jasná, světlá; slavná

KRISTÝNA křesťanka

KVĚTOSLAVA slavící květy; květinová, kvetoucí'

LADA milá, milovaná; ladná

LADISLAVA slavná vláda; ladná

LENKA, LENA pochodeň, světlo

LEONA lvice

LlANA božská

LIBUŠE milá, líbezná, milovaná

LINDA krásná, mírná, jemná;

LJUBA láska

LUCIE světlá, zářící

MAGDA z Magdaly pocházející

MAGDALENA z Magdaly pocházející

MARCELA malý bojovník

MARIE milovaná Bohem

MARINA námořník, plavec; milovaná Bohem

MARKÉTA perla

MARTA pečlivá, paní (domu), hospodyně

MARTINA zasvěcená bohu Martovi; bojovná

MATYLDA silná v boji, mocná bojovnice

MICHAELA, MICHALA kdo je jako Bůh, podobná Bohu

MILADA milá, milovaná; mladá

MILENA milá, milovaná

MILUŠE milá, přívětivá, milovaná

MIROSLAVA mírumilovná; slavná mírem, slavící mír

MONIKA bohyně; rádkyně

NAĎA naděje

NADĚŽDA naděje

NATÁLIE narozená v den Kristových narozenin; dítě vánoc

NATAŠA dítě vánoc

NIKOL, NIKOLA vítězka nad lidem; vítězství lidu

OLDŘIŠKA vládkyně (bohatá) dědičným statkem

OLGA svatá (spásu přinášející); zdravá

OTÝLIE majetek, štěstí

PAVLA skromná

PETRA skála, skálopevná

REGINA královna

RENATA znovuzrozená, obrozená

RADKA radostná, radující se

ROMANA římská; Římanka

RŮŽENA růže, růžová

SANDRA ochránkyně mužů

SÁRA kněžna, vznešená

SILVIE, SYLVIE lesní žínka

SIMONA slyšící, naslouchající

SOŇA moudrá, moudrost

STANISLAVA upevni slávu; staniž se slavnou

SVĚTLA, SVĚTLANA svatá; silná

ŠÁRKA horský hřbet, návrší

ŠTĚPÁNKA ověnčená; věncem korunovaná; vítězka

TAŤÁNA ze starořímského rodu Tatiů; ustanovovat, rozdělovat

TEREZA záštita, ochrana

URŠULA malá medvědice

VÁCLAVA více slavná

VENDULA více slavná

VĚRA víra

VERONIKA nositelka (přinášející) vítězství

VILMA helmicí (ochranou) je má vůle (přání

VIOLA fialka

VLADIMÍRA vládkyně míru, světa

VLASTA vlast; vláda

XENIE pohostinná, milující hosty

ZDEŇKA, ZDENKA zde slavná

ZLATA zlatá

ZUZANA lilie

ZDENĚK zde slavný; vytvořil slávu

ŽANETA Bůh je milostivý

ŽOFIE moudrost

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře